Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. V současné době působí jako odborná asistentka na katedře řízení podniku Fakulty ekonomických studií na Vysoké škole finanční a správní, Praha. Ve svém odborném zaměření se dlouhodobě věnuje problematice účetního výkaznictví a hodnocení finanční výkonnosti firem, zejména v segmentu malých a středních podniků.

Těžištěm jejího odborného zájmu je pak mezinárodní standardizace finančního výkaznictví, hodnocení výkonnosti firmy v podmínkách IFRS a působení národních specifik. Je garantem několika předmětů studijního programu Řízení podniku a podnikové finance, dlouhodobě působí jako člen státní zkušební komise.

Je autorkou řady studijních textů, odborných publikací a článků, podílí se na řešení vědecko-výzkumných projektů. Spolupracuje s řadou institucí z oblasti vzdělávání a praxe (Institut Svazu účetních, VOX, Verlag-Dashofer), působí jako lektor zakázkových kurzů.
Je autorkou mnohých študijných textov, odborných publikácií a článkov, podieľa sa na riešenie vedecko-výskumných projektov. Spolupracuje s radom inštitúcií z oblasti vzdelávania a praxe (Inštitút Zväzu účtovníkov, VOX, Verlag-Dashöfer), pôsobí ako lektor zákazkových kurzov.

He/She lectures in these degree programs:

Back to profiles