Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

Od roku 2006 je odborným asistentem na katedře společenských věd Vysoké školy politických a společenských věd, s.r.o., kde vyučuje management. Současně působí jako lektor v oblasti firemní strategie, manažerských dovedností, obchodních a prezentační dovednosti, projektového řízení, komunikace a osobní efektivity. Je poradcem pro oblast rozvoje lidských zdrojů v podmínkách malých a středních podniků.

Odbornou praxi zahájila jako vývojově - technický pracovník v Tesle Pardubice. Krátkou dobu působila jako OSVČ v oboru překladů a tlumočení ruského jazyka.

V letech 1996 - 1997 byla zástupkyní ředitele pro výuku. Vyučovala odborné ekonomické předměty.

Od roku 1997 - 2006 byla ředitelkou soukromé školy a školicího a poradenského střediska, kde se věnovala lektorské a poradenské činnosti a vyučovala odborné předměty - podniková ekonomie, management, marketing a účetnictví.

V roce 1998 získala certifikát za odbornou pedagogickou činnosti při výuce aplikované ekonomie a je certifikovaným hodnotitelem Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

V rokoch 1996 - 1997 bola zástupkyňou riaditeľa pre výučbu. Vyučovala odborné ekonomické predmety.

Od roku 1997 - 2006 bola riaditeľkou súkromnej školy a školiaceho a poradenského strediska, kde sa venovala lektorskej a poradenskej činnosti a vyučovala odborné predmety - podniková ekonómia, manažment, marketing a účtovníctvo.

V roku 1998 získala certifikát za odbornú pedagogickú činnosť pri výučbe aplikovanej ekonómie a je certifikovaným hodnotiteľom Operačného programu Ľudské zdroje a zamestnanosť.