Ing. Martina Bozóky, Ph.D.

Ing. Martina Bozóky, Ph.D.

Vystudovala obor Personální management na Sociálně-ekonomické fakultě Trenčínské univerzity v Trenčíně. Ve studiu pokračovala na Fakultě managementu Univerzity Komenského v Bratislavě, obor Podnikový management. Zde působila jako interní doktorand katedry marketingu, kde kromě přednášení a publikační činnosti spolupracovala na vědeckovýzkumných a grantových projektech. Po ukončení postgraduálního studia pokračovala na Fakultě managementu jako externí spolupracovnice katedry, vedoucí a oponentka diplomových a bakalářských prací. V roce 2015 spolupracovala i s Obchodní fakultou Ekonomické univerzity v Bratislavě, kde působila jako oponentka a členka státnicové komise.
Odborné znalosti později přetavila do hospodářské praxe. Pracovala jako marketingová manažerka v IT společnosti, event manažerka v eventová agentuře a také marketingová manažerka v celoslovenských regionálních novinách.

Aktuálně působí jako PR manažerka v oblasti environmentalistiky a odpadového hospodářství, kde se podílí na ATL a BTL marketingových aktivitách, přípravě a zpracování marketingových materiálů, rádio spotů, firemních a edukačních videí zaměřených na správné třídění odpadu. Podílí se na organizování rozsáhlých odborných konferencí a eventů pro odbornou i širokou veřejnost. Jejím úkolem je i příprava a koordinace inzertních kampaní v médiích. Aktivní komunikuje environmentální témata prostřednictvím tiskových zpráv a PR článků.

S Business Institut spolupracuje od roku 2016 jako lektorka MBA studijních programů.

He/She lectures in these degree programs:

    Back to profiles