JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.

JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.

JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.

Je dlouholetou členkou katedry obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Její zaměření, stejně jako dané katedry, je velice obsáhlé. Jedná se o výuku např. založení a vzniku obchodních korporací (tuzemských i nadnárodních), práv a povinností jejich společníků, postavení statutárních orgánů a jejich jednání až po obchodní závazkové vztahy.

He/She lectures in these degree programs:

Back to profiles