Mgr. Vladimíra Pejchalová Grünwaldová, LL.M., Ph.D.

Mgr. Vladimíra Pejchalová Grünwaldová, LL.M., Ph.D.

Absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (Mgr.), University of London (LL.M.), obor evropské právo, a Université de Strasbourg (Ph.D.), obor veřejné a srovnávací právo. Profesní kariéru zahájila jako advokátní koncipient v pražské advokátní kanceláři a zároveň externě vyučovala právo na Divadelní fakultě Akademie múzických umění. Posléze působila v zahraničí jako právník Kanceláře Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

V letech 2003 až 2010 byla výzkumným pracovníkem Parlamentního institutu Parlamentu České republiky a v letech 2010 až 2013 stálým zástupcem Parlamentu České republiky při Parlamentním shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku. Byla rovněž externím překladatelem Soudního dvora Evropské unie. V současné době je vysokoškolským pedagogem na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni (obor mezinárodní právo soukromé) a je rozhodcem zapsaným u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Pravidelně publikuje v odborných časopisech v České republice a v zahraničí.

Nyní žije převážně ve Francii z důvodu působení jejího manžela ve funkci soudce Evropského soudu pro lidská práva.

He/She lectures in these degree programs:

Back to profiles