Ing. Emil Antušák, Ph.D

Ing. Emil Antušák, Ph.D

Původně voják z povolání (generálmajor v.v.), posledních 10 let působí jako učitel na katedře managementu Podnikohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Přednáší také na MÚVS ČVUT v Praze a jako hostující profesor na Moskevské městské univerzitě managementu v Moskvě, kde přednáší v oboru management.

Postupně vystudoval fakultu velení a řízení Vojenské akademie v Brně (1971, Ing.), fakultu velitelsko – štábní Vojenské akademie M. V. Frunze v Moskvě (1977, Ing.), fakultu strategického řízení ozbrojených sil na Vojenské akademii K. E. Vorošilova v Moskvě (1986, Ing), Mobile International Defense Management Course na Mobile Defense Resources Management Education Center, Labal Postraduate School, Monterey, California, USA (1992).

Vykonával různé velitelské a štábní funkce na taktickém a strategickém stupni velení.

Po odchodu z armády z armády v roce 1996 začal pracovat jako vědecko-pedagogický pracovník Institutu krizového managementu VŠE v Praze. V roce 2001 ukončil doktorský studijní program v oboru Ekonomika obrany státu (Ph.D.) a od r. 2002 pracuje jako vysokoškolský učitel. Vyučuje předměty „základy managementu“ a krizový management – řízení věcných krizí (bakalářský studijní program) a krizový management– lidský faktor krizového řízení (magisterský studijní program)

Kromě toho vystudoval řadu zdokonalovacích kurzů:
- kurz vysokoškolské pedagogiky a didaktiky (VŠE, 1997);
- kurz Ekonomika a manažerské řízení v krizových situacích (VŠE, 2003);
- kurz andragogiky (Univerzita Palackého v Olomouci, 2005).

Je členem České asociace krizových manažerů a European Association for Security. Je autorem řady vysokoškolských skript, odborných článků a knižních monografii.