Ing. Vendula Macháčková, MSc., Ph.D.

Ing. Vendula Macháčková, MSc., Ph.D.

Působí na Technické univerzitě v Liberci. Specializuje se na strategický management, ekonomiku a management služeb veřejného sektoru, management ve zdravotnictví, ekonomiku a řízení služeb.

He/She lectures in these degree programs:

    Back to profiles